Przed wypełnieniem zgłoszenie proszę sprawdzić czy awaria nie jest spowodowana przez czynniki pośrednie, takie jak brak dopływu zasilania. W celu sprawnego zdiagnozowania usterki prosimy o dokładny opis zaistniałego problemu. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
By zakupione przez Państwa urządzenia mogły prawidłowo pracować należy wykonywać okresowe przeglądy. Przeglądy wykonywane przez serwis są płatne. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
W razie pytań i wątpliwości co do działania nawiewników okiennych aereco lub w razie ich niewłaściwego działania czy usterki mechanicznej prosimy wypełnić formularz znajdujący się tutaj.
Witamy w serwisie aereco :
Jako Autoryzowany Serwis Aereco świadczymy usługi z zakresu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wentylatorów. W celu spełnienia standardów obsługi, wynikających z obowiązujących systemów zarządzania jakością i zgodnych z ogólnymi warunkami gwarancji dostarczonymi z naszymi urządzeniami, wymagamy od naszych klientów zachowania dokumentów potwierdzających prawa do napraw gwarancyjnych i zastosowania się do procedur obowiązujących w dziale serwisu.
serwis AERECO region północ
serwis AERECO region południe
serwis AERECO region zachód
serwis AERECO region wschód
serwis AERECO region centrum
ul. Otomińska 25C
80-178 Gdańsk
serwis@aereco.com.pl

Jacek Klepacki
tel. 509 998 857
klepacki@aereco.com.pl
ul. Lipińskiego 17 lok b
30-349 Kraków
serwis@aereco.com.pl

Rafał Jawor
tel. 506 029 717
jawor@aereco.com.pl
ul. Szelągowska 24
61-626 Poznań
serwis@aereco.com.pl

Krzysztof Wiśniewski
tel. 519 329 938
wisniewski@aereco.com.pl
 
ul. Jana Pawła II 17
20-538 Lublin
serwis@aereco.com.pl

Tomasz Kowalczyk
tel. 506 029 965
kowalczyk@aereco.com.pl
ul. Dobra 13 | Łomna Las
05-152 Czosnów
serwis@aereco.com.pl

Tomasz Małkowski
tel. 506 029 368
malkowski@aereco.com.pl